logo_1

Komisja Egzaminacyjna

Patronat KPDJiPM

         W dniu 26 września Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy-Konfederacja Pracy Didżejów i Prezenterów Muzyki zawiadomiła pismem PSPM-DJ Union o chęci podjęcia współpracy przy egzaminach zawodowych oraz przy udzielaniu autoryzacji firmom szkoleniowym. W ten sposób wartość prestiżowa Certyfikatu DJ Union zostanie umocniona w naszej branży co w konsekwencji powinno oddziałowywać jeszcze większym uznaniem przez polskich DJ-ów i poważaniem w środowisku.

          Uchwałą Zarządu PSPM-DJ Union przyjęto propozyję współpracy i postanowiono, że na Certyfikatach DJ Union zostanie zamieszczony logotyp KPDJiPM. Postanowiono również, że w Komisji Egzaminacyjnej będą zasiadali (fachowcy) zawodowi DJ również nie zrzeszoni w żadnej organizacji, klubie płytowym itp. W wyniku zawartego porozumienia z KPDJiPM uzgodniono, że zaproponowany skład Komisji zostanie zatwierdzony wspólnie przez obie organizacje. Skład Komisji bedzie liczył ok 20 członków jednak w celu przeprowadzenia egzaminu wystarczy obecność od 3 do 5 członków Komisji plus przedstawiciel/le organizatora kursu, szkolenia, egzaminu. Logotyp organizatora kursu, szkolenia również zostanie nadrukowany na Certyfikacie DJ Union.