logo_1

Kapituła

Skład Kapituły

W dniu 31 Sierpnia 2011 Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia - kolega Robert Gruszczyński (pierwszy polski Juror w Mistrzostwach Świata DMC Technics DJ Championships) powołał do składu kapituły osoby, które wspólnie będą zgodnie "Regulaminem Kapituły" nadawać Godności, Odznaczenia, powoływać do składu Jury oraz inne czynić inne Honory. Za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Skład Kapituły zostanie uzupełniony w Styczniu 2012.

Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia:

Gruszczyński Robert   leg.nr 0059
     
Członkowie Kapituły  :
   
Ceglarski Bogusław DJ Bodzio leg.nr 0036
Kittler Grzegorz DJ Mixmash leg.nr 0038
Łach Jacek DJ Holter leg.nr 0149
Sokołowski Andrzej   leg.nr 0163
Sroczyński Robert SzWSz leg.nr 0157

 

W dniu 2 Listopada 2011 r. Uchwałą 2 Kapituły postanowiono uzupełnić skład Kapituły i powołać do Kapituły kolegów: Waldemara Wojtczaka, Piotra Suchockiego, Roberta Gorsiaka. Aktualny skład Kapituły:

Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia:

Gruszczyński Robert   leg.nr 0059
     
Członkowie Kapituły:    
Ceglarski Bogusław DJ Bodzio leg.nr 0036
Gorsiak Robert DJ Omen leg.nr 0171
Kittler Grzegorz DJ Mixmash leg.nr 0038
Łach Jacek DJ Holter leg.nr 0149
Sokołowski Andrzej   leg.nr 0163
Sroczyński Robert SzWSz leg.nr 0157
Suchocki Piotr DJ Suhy leg.nr 0183
     

 

W dniu 23 Listopada 2012 r. Uchwałą 3 Kapituły postanowiono uzupełnić skład Kapituły i powołać do Kapituły kolegę: Grzybowskiego Mirosława. Kolega Jacek Łach zrezygnowała z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Aktualny skład Kapituły:

Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia:

Gruszczyński Robert   leg.nr 0059
     
Członkowie Kapituły:    
Ceglarski Bogusław DJ Bodzio leg.nr 0036
Gorsiak Robert DJ Omen leg.nr 0171
Grzybowski Mirosław DJ Miqro leg,nr 0180
Kittler Grzegorz DJ Mixmash leg.nr 0038
Sokołowski Andrzej   leg.nr 0163
Sroczyński Robert SzWSz leg.nr 0157
Suchocki Piotr DJ Suhy leg.nr 0183
     

 

W dniu 14 Listopada 2013 r. Uchwałą 4 Kapituły postanowiono uzupełnić skład Kapituły i powołać do Kapituły kolegę: Fabiańskiego Bogdana

Aktualny skład Kapituły:

Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia:

Gruszczyński Robert   leg.nr 0059
     
Członkowie Kapituły:    
Ceglarski Bogusław DJ Bodzio leg.nr 0036
Fabiański Bogdan   leg.nr 0209
Gorsiak Robert DJ Omen leg.nr 0171
Grzybowski Mirosław DJ Miqro leg,nr 0180
Kittler Grzegorz DJ Mixmash leg.nr 0038
Sokołowski Andrzej   leg.nr 0163
Sroczyński Robert SzWSz leg.nr 0157
Suchocki Piotr DJ Suhy leg.nr 0183
     

 

W dniu 10 września 2015 r. Uchwałą 5 Kapituły postanowiono uzupełnić skład Kapituły i powołać do Kapituły kolegę: Bernarda Żukowskiego, Jana Gierszanina, Patryka Martynusa, Tomasza Koppensa, Bartosza Piekarskiego , Macieja Wowka.

Aktualny skład Kapituły:

Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia:

Gruszczyński Robert   leg.nr 0059
     
Członkowie Kapituły:    
Ceglarski Bogusław DJ Bodzio leg.nr 0036
Fabiański Bogdan   leg.nr 0209
Gierszanin Jan
DJ Janek leg.nr 0137

Gorsiak Robert

DJ Omen leg.nr 0171
Grzybowski Mirosław DJ Miqro leg,nr 0180
Kittler Grzegorz DJ Mixmash leg.nr 0038
Koppens Tomasz DJ Grande Loko leg.nr 0168
Martynus Patryk
DJ Martino leg.nr 0181
Sokołowski Andrzej   leg.nr 0163
Bartosz Piekarski DJ One Brother leg.nr 0160
Sroczyński Robert SzWSz leg.nr 0157
Suchocki Piotr DJ Suhy leg.nr 0183
Wowk Maciej   leg.nr 0073
Żukowski Bernard Bernard Drago leg.nr 0255