logo_1

News

Z inicjatywy DJ Union w dniu 10 marca 2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia w reprezentacji Andrzej Sokołowski i Robert Sroczyński z przedstawicielami Organizacji Zbiorowego Zarządzania : SAWP, STOART, ZAiKS i ZPAV. Tematem spotkania były DJ Licencje, które do tej pory wzbudzają tyle kontrowersji. Przypomnę, że DJ Licencja wydawana przez ZPAV po zapłaceniu dwóch tysięcy złotych zezwala tylko i wyłącznie kopiowanie legalnie nabytych utworów i nie daje żadnych innych przywilejów dla posiadaczy tej DJ Licencji. Ogólnie DJ Union poniosło porażkę w rozmowach czego można było się spodziewać. Przynajmniej my próbowaliśmy.

Nie mniej jednak jest dużo pozytywnych aspektów, które wynikły z tego spotkania. Najważniejsze, to fakt, że owe Organizacje chcą z nami „rozmawiać”, są chętne do współpracy ze Stowarzyszeniem i nawet chętnie zaakceptowali by naszą propozycję zamiany DJ Licencji opłacanej przez DJ-ów na doliczenie procentu do obecnie funkcjonujących Licencji opłacanych co miesiąc przez kluby ( organizatorów imprez). Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowałoby, że każdy DJ mógłby grać z kopii zapasowej wykonanej z legalnie nabytego utworu. Niestety Prawnicy OZZ stoją na stanowisku, że obecnie funkcjonujące Prawo nie zezwala na wprowadzenie takiego rozwiązania. Chętnie by nam pomogli i jeżeli wskażemy przepis prawny, który umożliwi wprowadzenie takiego rozwiązania to bardzo chętnie  powrócą do tematu. Pomijając wszelkie trudności rozmów ( czterech na dwóch ) udało się nam przynajmniej wstępnie doprowadzić do rozwiązania kwestii udziału SAWP w DJ Licencji . Jak zapewne wiecie w chwili obecnej DJ Licencja zaspokaja jedynie interesy ZPAV, STOART i ZAiKS, więc gdy na kontrolę do klubu przyjdzie SAWP to obecnie DJ Licencja nie chroni Was przed odpowiedzialnością w stosunku do wykonawców reprezentowanych przez SAWP. Na spotkaniu zapewniono nas, że w najbliższym czasie zostanie zawarte odpowiednie porozumienie i problem ten zostanie rozwiązany.  W wyniku prowadzonych rozmów OZZ-ety zobowiązały się rozważyć możliwość  wprowadzenia dobrowolnej opcji opłacania Licencji za wykonanie kopii w celu publicznego odtwarzania  przez właścicieli klubów/organizatorów imprez.  Padła też propozycja aby kluby, które będą zatrudniały DJ-a z Licencją opłacały pomniejszone o jakiś procent tantiemy z tytułu publicznego odtwarzania. Takie rozwiązanie ma promować zatrudnianie przez kluby DJ-ów z wykupioną DJ Licencją. Czy te rozwiązania zostaną wprowadzone? Przekonamy się dopiero za jakiś czas. Decyzję mają podjąć Zarządy wszystkich OZZ. W moim i Andrzeja Sokołowskiego odczuciu pozostał jednak niesmak, że rozmowy poszły nie po naszej myśli. Jednak na początek „coś” udało się nam wynegocjować co daje nam odrobinę poczucia sukcesu z rozmów. Natychmiast po powrocie skierowaliśmy do Komisji Unii Europejskiej prośbę o opinię i wykładnię pkt. 33 Dyrektywy z 2001 roku oraz jej zgodności  z art. 23¹ Prawa Autorskiego. Będziemy teraz czekać na ich interpretację. W chwili obecnej Prawnik DJ Union rozważa również złożenie zawiadomienia do UOKiK o niezgodności DJ Licencji z Ustawą. Pod czas spotkania sugerowano, że w tym roku większa ilość DJ-ów wykupiła DJ Licencję my jednak dowiedzieliśmy się innymi źródłami, że faktycznie wykupiło ją 30 DJ-ów mniej niż rok temu. Dyrektor ZPAV zapowiedział również, że będą dalsze kontrole w klubach, ponieważ po takiej kontroli wzrasta sprzedaż DJ Licencji. Kolejna kontrola zapowiedziana jest na Śląsk spodziewają się, że po  przeprowadzeniu kontroli na Śląsku znaczna ilość DJ-ów wykupi DJ Licencję.

 

Na koniec troszkę humoru: gdy zaproponowaliśmy, że jako jednym  ze sposobów pokazania „siły” jaką reprezentujemy możemy zrobić pikietę pod siedzibą ZAiKS, wówczas zobaczą jakiej liczby DJ-ów dotyczy problem, najwyraźniej zdają sobie sprawę z powagi problemu ponieważ żartobliwie zaproponowali pikietę przed siedziba ZPAV-u ponieważ podobno jest większy parking i jest jeszcze park. Tym rozluźniającym akcentem pozdrawiamy wszystkich zainteresowanych.

Jeżeli chcecie wspólnie z nami działać w interesie wszystkich DJ-ów i  poczuć się współudziałowcem przemian to rozważ przystąpienie do Stowarzyszenia, mając więcej członków będzie nam łatwiej finansować Prawnika.  Wszystkie informacje na www.djunion.pl