logo_1

Łyk Historii

O nas czyli łyk historii

W roku 1991 powstało Polskie Stowarzyszenie Prezenterów Muzyki. Zostało założone przez Janusza Kondratowicza, znanego i cenionego autora tekstów wspaniałych polskich przebojów śpiewanych miedzy innymi przez: Czerwone Gitary, Czerwono-Czarnych, Marylę Rodowicz, Rezerwat, Annę Jantar, Gaygę, Trubadurów i wielu innych. Janusz Kondratowicz był również w latach osiemdziesiątych Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla prezenterów dyskotek Ministerstwa Kultury i Sztuki .

Na początku 2001 roku Stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność powołując „Kapitułę PSPM”. W lutym 2010 roku  w wyniku „oddolnej” potrzeby wyrażanej przez „młodą” kadrę DJ’ską rozpatrywano reaktywację Stowarzyszenia. Jednak Kapituła doszła do wniosku, że skala problemów w środowisku DJ’skim jest tak duża, że będzie to bezsensowna niedoceniona przez DJ’ów walka z wiatrakami. Jednak siła sugestii i wiara w czyny jaką z pewną siebie motywacją przejawiała młoda DJ’ka ( DJane CathyJ) namawiając DJ’ów na różnych forach do zjednoczenia sił i wspólnej walki o swoje prawa spowodowały, że powtórnie Kapituła rozpatrzyła potrzebę reaktywacji PSPM. Powiadomiła członków ostatniego Zarządu Stowarzyszenia, aby ostatecznie w miesiącu kwietniu bieżącego roku rozpocząć procedury wpisu nowego Zarządu do KRS. Zorganizowano pierwsze spotkanie DJ’ów chcących wstąpić do Stowarzyszenia. Termin ustalono na dzień urodzin DJane Cathy J - 11 czerwca w Klubie SPIDER w Bojszowy. I właśnie tą datę przyjęto jako dzień oficjalnej reaktywacji PSPM. Biorąc pod uwagę postęp czasu, techniki, obyczajów Stowarzyszenie przyjęło nową, przyswajalną przez obecnych DJ’ów nazwę DJ-UNION pozostawiając dla prestiżu, tradycji  i uszanowania wkładu pracy oraz zaangażowania założyciela Stowarzyszenia jako pierwszy człon nazwy - Polskie Stowarzyszenie Prezenterów Muzyki (PSPM).

Nowo wybrany Zarząd natychmiast nawiązał współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie stało się partnerem do rozmów w konsultacjach w sprawie nowelizacji Europejskiego Prawa Autorskiego w oparciu o Dyrektywę 001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  Komisji  składając  wnioski jako jedyny ( wg informacji w dniu złożenia)  przedstawiciel środowiska DJ’skiego w Polsce.

Stowarzyszenie poinformowało również, że na liście kwalifikacyjnej zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłoszonej w dniu 1 lipca 2010 pod numerem 265604 został dopisany „discjockey” jako zawód. Niestety Stowarzyszenie, nie może sobie przypisać uznania pracy DJ’a jako zawodu, ponieważ okazało się, że taki zawód już był wpisany wcześniej pod tym numerem. Wniosek o dopisanie DJ’a jako zawodu został oceniony przez Biegłych Językoznawców za dublowanie zawodu, ponieważ „discjockey” oznacza po polsku " prezenter muzyczny". Samo słowo discjockey jest tylko obcojęzycznym tłumaczeniem wykonywanego zawodu prezentera muzyki czyli też DJ’a.

Cele

DJ UNION w założeniach ma mieć charakter elitarny. Tylko najlepsi DJ’e zostaną przyjęci do Stowarzyszenia tworząc grupę reprezentującą środowisko. Jednocześnie będą wyznaczać poziom profesjonalizmu. Ich doświadczenie i autorytet ma stanowić wzór do naśladowania przez młodszych, zdobywających dopiero szlify DJ’ów. 

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia, oprócz działalności służącej upowszechnianiu i rozwijaniu kultury muzycznej będzie pomoc prawna udzielana członkom Stowarzyszenia przeciwko którym prowadzone jest postępowanie wyjaśniające  i dalsze w toku. Pomoc taką Stowarzyszenie udzieli również DJ’om, którzy  jeszcze nie spełnili warunków przyjęcia i nie mogli zostać członkiem PSPM-DJ UNION. Jeżeli w wyniku kontroli ZPAV, ZAiKS, STOART czy Policji zostanie wszczęte przeciwko DJ’owi postępowanie wyjaśniające a DJ możliwie szybko o tym fakcie zawiadomi Stowarzyszenie, to po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy Zarząd rozpatrzy  możliwość udzielenia pomocy prawnej bez względu czy DJ jest członkiem Stowarzyszenia.

DJ UNION chce wyznaczać wysoką poprzeczkę (wymagania) wszystkim, którzy chcą prowadzić działalność służącą DJ’om, między innymi: portalom internetowym, forom dyskusyjnym, szkołom DJ’skim (kursy), klubom płytowym, organizatorom imprez, wpływając w ten sposób na jakość tych świadczeń. Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru „projektu” zaakceptowanego przez Stowarzyszenie o wysokim poziomie  organizacyjnym lub bez patronatu DJ UNION ( może być równie wysoki poziom) według własnego uznania. Oczywiście nowicjusze w zawodzie często nie wiedzą gdzie zasięgnąć wiedzy czy np. wydanie pieniędzy na  Kurs DJ’ski jest adekwatne do przekazanej na nim wiedzy.   Dla oznaczenia wysokiego profesjonalizmu proponowanych usług Stowarzyszenie będzie przyznawało „Patronat Honorowy” udostępniając swoje logo dla zatwierdzonego „projektu”.

Patronat Honorowy

Stowarzyszenie będzie przyznawało „Patronat Honorowy” organizatorom, organizacjom oraz innym osobom, które złożą wniosek o taki patronat po uprzednim zapoznaniu się  z materiałami dotyczącymi „projektu”. Wnioskodawcy będą musieli dostosować „projekty” do wymogów im stawianych w celu uzyskania patronatu podnosząc w ten sposób poziom „projektu” do godnego „najlepszych”.

Finanse

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek oraz wpisowego. Członkowie Zarządu pracują społecznie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Wszystkie wpływy ze składek i wpisowego są przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia. Czyli w rzeczywistości wracają do członków w postaci świadczeń. Wysokość  wpisowego jest formą wstępnej selekcji mającą na celu ograniczenie przyjęć tzw. pseudo DJ’ów, którzy zaniżając stawki za pracę nie będą mogli przeznaczyć swojej wypłaty na opłacenie wpisowego (w wysokości 100,00 złotych). Składka 10,00 złotych miesięcznie została ustalona na poziomie wartości przysłowiowej „paczki papierosów”, na którą palący DJ wydaje dziennie tyle co składka za cały miesiąc.