logo_1

Ankieta dla Dj ( dla UJ )

 

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagielońskiego w ramach projektu "Zarządzanie Kulturą" zbiera dane do pracy pt. „Zarządzanie relacjami z członkami stowarzyszenia Dj Union oraz współpraca z organizacją zbiorowego zarządzania – studium przypadku”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie przez członków Dj Union oraz pozostałych DJ-ów ankiety której celem jest zbadanie relacji między  Dj -ami  i zbadanie wiedzy na temat współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania.

 

Link do Ankiety :

https://forms.gle/1PGptFpxodQZrnr8A

Prosimy, prześlijcie link do znajomych DJ-ów , niech też wypełnią.

Praca jest  pisana pod patronatem Instytutu Kultury UJ w ramach projektu Zrządzanie Kulturą.  

Będziemy wdzięczni wszystkim za wypełnienie ankiety i pomoc przygotowaniu pracy !!