logo_1

News

Informujemy, że Uchwałą Zarządu powołano kolegę Roberta Gruszczyńskiego na stanowisko:

"Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia"

i powierzono mu tworzenie składu Kapituły.

Czas na zgłoszenie kompletnego składu ustalono na dzień 30 czerwca 2011. Czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zarządu.

Skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie PSPM-DJ Union