logo_1

News

 

 

Klub Kosmos w Zgorzelcu zaprasza na turniej DJ-ów który nazywa się "Kosmos DJ's Cup 2018"

Poniżej zamieszczamy regulamin. Z naszej strony fundujemy Puchar dla zwycięzcy:

REGULAMIN i ZASADY
REGULAMIN - KOSMOS DJ’S CUP
1. Miejsce i czas.
1. Miejscem odbywania się konkursu jest MK Bowling & Klub Kosmos w Zgorzelcu
2. Konkurs odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2018 r
-9 listopada przeprowadzone zostaną eliminacje.
- 10 listopada przeprowadzony zostanie finał imprezy.
2. Zgłoszenia.
1. Zgłoszenia w postaci kilku opisowych słów o sobie w tym pseuda artystycznego oraz linka do SWOJEGO seta muzycznego (o max. długości - 30 min) z zablokowaną możliwością jego pobierania przez osoby trzecie, należy zamieścić w poście bezpośrednio utworzonego wydarzenia „KOSMOS DJ’S CUP 2018” strony www.facebook.com/kosmoszgorzelec .
2. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności, należy udostępnić na swoim profilu FB całe wydarzenie w celu zbierania jak największej ilości polubień zamieszczonego seta. Zgłoszenia na stronie FB oraz zbieranie polubień setów, zaczyna się od 2 października, w specjalnie utworzonym wydarzeniu. Zakończenie zapisów nastąpi 31 października. Sety o największej ilości polubień będą dodatkowo weryfikowane celem wyeliminowania nieregulaminowego udziału w konkursie np. (jakość seta czy też kupowanie polubień)
3. Przesłanie zgłoszenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Po godzinie 22:00, 4 listopada opublikowana zostanie lista 10 osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu, w tym dwie dzikie karty, czyli dwie osoby wybrane przez zarząd Klubu Kosmos w Zgorzelcu. Po ogłoszeniu listy każdy z zgłaszających się uczestników będzie musiał potwierdzić mailowo swój udział w ciągu 4 dni.
5. Liczba miejsc ograniczona jest do 10 uczestników .
3. Zasady uczestnictwa
1. Zakwalifikowani uczestnicy powinni stawić się w dniu 9 listopada, między 19 a 20:30 w celu dokonania losowania kolejności występu w eliminacjach. W przypadku opóźnienia, uczestnik jest zobowiązany skontaktować się z organizatorami. Każdy uczestnik powinien posiadać swoje słuchawki.
2. Podczas eliminacji uczestnicy zademonstrują swoje 20-sto minutowe sety muzyczne - z możliwością przedłużenia gdy liczba uczestników będzie zbyt mała lub ktoś zrezygnuje z udziału. Przed każdym z nich uczestnik powie kilka słów o sobie przez mikrofon.
3. Do finału przechodzi 5 osób, które uzyskają największą liczbę punktów w eliminacjach. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone po eliminacjach w klubie.
4. Do wykorzystania przez uczestników będzie sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu klubu 2xcdj + djm. Dopuszcza się wykorzystanie własnego posiadanego przez uczestników sprzętu
5. Podczas finałowych występów uczestnicy prezentować będą sety 45 minutowe, w kolejności wyznaczonej w losowaniu, które odbędzie się godzinę przed startem pierwszego uczestnika.
6. Każdy uczestnik może przyprowadzić ze sobą jedną osobę towarzyszącą.
7. Uczestnicy prezentować mogą swoje sety w różnych gatunkach muzyki.
4. Oceny oraz nagrody.
1. Jury będzie oceniać:
poprawność mixu
ilość zmiksowanych utworów w secie
dobór repertuaru
ogólne wrażenie artystyczne.
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.
5. Inne
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestracje wizerunku w celu stworzenia relacji Foto/Video z wydarzenia oraz jej publikację w mediach.
2. Wszelkie zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą skutkowały dyskwalifikacją.
3. W razie nie stosowania się do powyższego Regulaminu Organizator dopuszcza dyskwalifikację uczestnika.