logo_1

Zmiana w Zarządzie

Uchwałą Zarządu 1/06/2018 na mocy paragrafu 31 pkt "g"  Statutu Stowarzyszenia w związku z naruszeniem paragrafu 13 pkt 2 podpunkt "c" Statutu Stowarzyszenia polegającym na naruszeniu Paragrafu 12 pkt 3, podpunkt  "e", wyklucza się ze Stowarzyszania członka zwyczajnego Waldemara Kaczmarka.

Dodatkowo Kanclerz Kapituły DJ Union poinformował o decyzji Kapituły w sprawie pozbawienia Godności "Exclusive DJ" nadanej Waldemarowi Kaczmarkowi  10 września 2015 roku.

Jednocześnie unieważnia się legitymację członkowską nr 0214 wystawiona na Waldemar Kaczmarek - DJ Inox.

Ponieważ Waldemar Kaczmarek pełnił  w Zarządzie funkcję V-ce Prezesa, to na jego miejsce został wybrany nowy V-ce Prezes którym został Michał "Sopran" Szymański - gratulujemy.