logo_1

News

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2018 roku w Hotelu Biały w Skorzęcinie w pierwszym terminie o godz. 11:30, a jeżeli nie będzie kworum to w drugim terminie o godz. 12:00. O szczegółach spotkania informacje zostały wysłane na adresy mailowy wszystkich członków.

 

Uchwała nr 3

z dnia 17 marca 2018 r.

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki DeeJay UNION

w sprawie: wybrania członka Zarządu

§ 1

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki DeeJay UNION postanowiło wybrać na członka Zarządu Stowarzyszenia: Michała Szymańskiego(PESEL: 83031201956),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Gratulujemy :)                                           Michał "Sopran" Szymański

 

 

 

Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Stowarzyszenia podjęła decyzję, że od 1 stycznia 2019 roku DJ Union będzie przyjmowało jako członków na okres próbny,  DJ-ów z małym stażem 3-5 lat pracy w naszym zawodzie jako tzw Adeptów na członka stowarzyszenia.Okres próbny wynosi 12 m-cy i przez ten czas Adepci będą płacili składki po 20 zł miesięcznie. Po okresie próbnym otrzymają status członka zwyczajnego i będą opłacali składki jak wszyscy pozostali DJ-e czyli po 10 zł miesięcznie. Uchwała ta nie dotyczy DJ-ów z większym stażem :) . W związku z powyższym jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad wstąpieniem do DJ Union to proponujemy podjąć decyzję przed wejściem Uchwały nr 5 w życie. 

 

 

Uchwała nr 5

z dnia 17 marca 2018 r.

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki DeeJay UNION

w sprawie przyjmowania od 2019 roku adeptów DJ-ów ze stażem pracy 3-5 lat na okres próbny 12 miesięcy i ustalenie na ten okres składki 20 zł na miesiąc. 

§ 1

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki DeeJay UNION postanowiło upoważnić Zarząd przyjmowania przez Zarząd PSPM DJ Union od 1 stycznia  2019 roku adeptów dj-ów na okres próbny trwający 12 m-cy i ustala składkę członkowską dla adeptów w okresie 12 m-cy w wysokości 20 zł na miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

 

Pragniemy przy okazji zwrócić uwagę że w poczet naszych członków została przyjęta młodziutka stażem (i wiekiem :) ) DJ-ka która pierwsze poważniejsze kroki postawiła w 2016 roku na kursie DJ Academy w Gródku nad Dunajcem. Katarzyna Adamczyk wykazała się dużymi umiejętnościami wręcz zdolnościami i już podczas egzaminu kursowego jako jedyna otrzymała Certyfikat Pioneera bez konieczności osobnego egzaminu.  Dalsze postępy jakie poczyniła przez kolejny rok wróżą jej super karierę DJ-ki. Mamy nadzieję, że któryś z naszych fachowców wyłapie ten talent i pomoże w bookowaniu występów.

 

Katarzyna Adamczyk DJane Maddson