logo_1

Pisma - OZZ

Pismo do ZPAV, ZAiKS, STOART z dnia 06.05.2016 r. - pobierz

Odpowiedź z dnia 28.06.2016 r. - pobierz

Pismo do OZZ z dnia 07.12.2016 r. - pobierz

W wyniku wcześniejszych pism do UOKiK i RPO oraz powyższych pism ZPAV w grudniu 2016 wprowadził do swoich tabel stawek wynagrodzeń w rozdziale drugim "Postanowienia Ogólne" w punkcie 5 - podwyższenie o 15% stawki podstawowej za odtwarzanie muzyki z kopii legalnie nabytych nośników.

5.W przypadku odtwarzania utworów i przedmiotów praw pokrewnych zwielokrotnionych przez podmioty odtwarzające utwory i przedmioty praw pokrewnych na nośnikach dźwięku w pojedynczych egzemplarzach stawki określone w Tabeli podwyższa się o 15%.

Oznacza to, że nie trzeba wykupować DJ Licencji na cały rok (lub od dnia wykupu do końca roku) a można taką licencję opłacić np za jedną konkretną imprezę. W tym przypadku opłaty dokonuje organizator imprezy a nie DJ.

Od lipca 2017 roku  w wyniku ciągłych naszych działań ZPAV wprowadził kolejne zmiany w DJ Licencji o których zostaliśmy oficjalnie poinformowani przez Dyrektora Bogusława Plutę na konferencji muzycznej SeeZone, która odbyła się w Sopocie 8 czerwca 2017.  Jak powiedział, mieliśmy otrzymać oficjalne pismo (jako odpowiedź na pismo z 07.12.2016 r.) jednak do tej pory takiego pisma nie otrzymaliśmy, ale zmiany zostało dokonane:

cyt. "Umowa uprawnia do korzystania ze skopiowanych nagrań w trakcie wybranego okresu – 90 dni, 180 dni lub 365 dni. Jej przedłużenie na kolejny okres jest dokonywane automatycznie po wpłaceniu pełnej wysokości należności za wybrany okres do ostatniego dnia obowiązywania umowy."