logo_1

Prawo

Odtwarzanie "piratów"

Jeżeli odtwarzasz publicznie utwory muzyczne, które zdobyłeś nie legalnie, nie zapłaciłeś za ich pozyskanie, bez względu czy ściągnąłeś z sieci czy nagrałeś (skopiowałeś na ) CD-R  bez zgody Producenta,Autora, Kompozytora i Wykonawcy, to podlegasz karze z art 116  Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904 :

 

Art. 116.
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.