logo_1

News

 

 

W związku z potrzebą opracowania projektu stanowiska Rządu do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE” COM(2014) 392 w dniu 1 września 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zaprosiło nasze Stowarzyszenie do konsultacji społecznych i przedstawiło komunikat Komisji.

Do dnia 26 września 2014 r. został przewidziany termin na zgłoszenia stanowisk oraz komentarzy do tego dokumentu. Czekamy na Wasze uwagi.

 

Podajemy Linki:

Pismo przewodnie

Treść do kosultacji i komentarzy