logo_1

8 Turniej o Puchar Skierniewic

 

Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach zaprasza DJ-ów do udziału w ósmej edycji Turnieju DJ 2014 o puchar Prezydenta Miasta Skierniewice. Konkurs odbędzie się 24 sierpnia na rynku przed ratuszem.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca.

Do wygrania profesjonalny sprzęt DJ –ski.

Do Turnieju DJ zakwalifikowało się 12 DJ, którzy zaprezentują się na antenie
Radia RSC, a 24.08 na skierniewickim Rynku.

Jury wytypuje 3 miejsca , które zostaną nagrodzone.

Gwiazdy : DJ Inox oraz DJ W (pierwsze i drugie miejsce DJ  w rankingu FTB.pl)

 

 

 

Regulamin

Turniej D. J 2014 o puchar Prezydenta Miasta Skierniewice

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach

Termin:

Konkurs odbędzie się w dniu 24.08.2014 r. w Skierniewicach

Warunki uczestnictwa:

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby, które:

 • Prześlą zgłoszenia w terminie do 31.07.2014r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Miejski Ośrodek Kultury, 96-100 Skierniewice,       ul. Reymonta 33. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres mailowy. Dodatkowo krótki opis dotychczasowej kariery styl muzyki jaki będzie prezentowany oraz materiał demonstracyjny na adres organizatora imprezy - 15 minutowy nośnik CD w formacie WAVE, MP3, (organizator nie zwraca nadesłanych materiałów).
 • w konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, (w przypadku osób nie pełnoletnich konieczna jest zgoda opiekunów prawnych)
 • przyjmą warunki zawarte w Regulaminie.
 • W czasie konkursu będą korzystały z oryginalnych nośników muzyki z licencją (nie jest dozwolone korzystanie z nośników cd-r)
 • w czasie konkursu nie można korzystać z żadnego programu służącemu do miksowania muzyki,
 • uczestnik musi na zgłoszeniu określić na jakiej konsoli będzie pracował, (dot. sytuacji gdy uczestnik nie będzie korzystał z konsoli udostępnianych przez organizatora),
 • Organizator w ramach konkursu udostępnia konsolety firm Pioneer ( …. ) Denon (…. ) Numark ( …. )oraz gramofony Technics
 • podczas występu osoba biorąca udział w konkursie dba o prawidłowe użytkowanie powierzonych jej urządzeń.
 • Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jeden set dj-ski o długości max. 15 min. plus set o dł. 3 min, w którym należy umieścić jak najwięcej utworów.
 • technika (płynność przejść , pomysłowość , kreatywność )
 • dobór muzyczny (utwory spasowane)
 • dynamika (ilość właściwie zmiksowanych utworów)
 • koncepcja seta
 • praca z mikrofonem

Postanowienia ogólne:

 1. Organizator w terminie do 5.08.2014 r. b.r. poinformuje pisemnie, telefonicznie lub e mailem o wynikach kwalifikacji konkursowych.
 2. Osoby zakwalifikowane do konkursu nie ponoszą kosztów zakwalifikowania się i występu.

Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie w trzech etapach.

 • Komisja Artystyczna dokona weryfikacji materiałów fonograficznych i zakwalifikuje 10-ciu DJ-ów do półfinału konkursu,
 • słuchacze Radia RSC wyłonią drogą sms-ową DJ-ja, który zdobędzie najwięcej głosów i otrzyma nominacje do ścisłego konkursu,
 • w czasie Turnieju odbędzie się prezentacja i kwalifikacja DJ-jów do finału konkursu.

Kryteria oceny:

 

 • technika (płynność przejść , pomysłowość , kreatywność )
 • dobór muzyczny (utwory spasowane)
 • dynamika (ilość właściwie zmiksowanych utworów)
 • koncepcja seta
 • praca z mikrofonem

 

3. Organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów związanych z udziałem w konkursie.

4. Komisja Artystyczna nie przewiduje procedur odwoławczych.

5. Wszelkie wnioski do konkursu mogą być zgłaszane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

6. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania materiałów muzycznych i audiowizualnych powstałych podczas konkursu w celach promocyjnych.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w czasie trwania Konkursu są pracownikami, współpracownikami na podstawie umowy zlecenia i przedstawicielami Organizatora.

9. W sprawach nie ujętych Regulaminem prosimy o bezpośredni kontakt: Violetta Karwat – Redaktor Naczelny Radia RSC (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Zasady głosowania sms-owego:

 1. Prezentacje DL-jów na antenie Radia RSC rozpoczną się od 01.08.2014 r. i trwać będą do 15.08.2014 r. w każdy piątek o godz. 20.00.
 2. Przed prezentacja radiową DJ podpisuje regulamin Turnieju, a po prezentacji przedstawia wykaz utworów wraz z danymi niezbędnymi do sporządzenia raportu do ZAiKS-u.
 3. Na stronie internetowej MOK zamieszczone zostaną prezentacje dźwiękowe i lista DJ-jów. Na stronie internetowej Radia RSC zamieszczona będzie zakładka umożliwiająca sprawdzanie oddawanych głosów.
 4. Naliczanie głosów poprzez SMS odbywać się będzie przez okres 7 dni od zakończenia prezentacji.
 5. Aktualizacja danych przeprowadzona zostanie po 7 dniach od zakończenia emisji
 6. Format poprawnej wiadomości sms-owej to: rsc. (nr DJ-ja), koszt sms -1 zł + VAT.
 7. Organizator nie ponosi kosztów związanych z udziałem DJ-ów w prezentacjach w Radio RSC. Uczestnik dostarcza swoją konsoletę do studia na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator ma prawa odmówić podłączenia w redakcji radia konsolety jeśli jej stan techniczny w ocenie prowadzącego audycje będzie zły.

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU

 

 

Data i odpis czytelny DJ-ja ………………………………………………………………