logo_1

News

 

W dniu 9 grudnia 2014 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło IV Forum Prawa Autorskiego mające na celu debatę w sprawie nowelizacji Ustawy o prawie autorskim. Tematem IV spotkania były przepisy karne z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spotkanie odbyło się 9 grudnia w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas czwartego Forum Prawa Autorskiego uczestnicy zastanawiali się m.in. nad depenalizacją naruszeń, których dopuszczają się internauci, ściągając lub niekomercyjnie udostępniając w sieci utwory. Zastanawiano się również nad tym, czy wszystkie naruszenia, które zostały opisane w rozdziale „Przepisy karne” powinny być kwalifikowane jako przestępstwa, czy niektóre z nich powinny zostać uznane jedynie za wykroczenia. Uczestnicy Forum zwrócili także uwagę na to, że obecnie obowiązujące regulacje nie przystają do cyfrowej rzeczywistości.  Jako przykład podano nielegalny obrót kodami dostępu do programów komputerowych. Uczestnicy Forum zastanawiali się również nad tym, czy odpowiedzialność karną powinni ponosić właściciele stron, na których zostały umieszczone odesłania do nielegalnie zamieszczonych w sieci treści oraz dostawcy Internetu.

Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia również brał udział w Forum i przedstawił nasze uwagi do nowelizacji Ustawy o prawie autorkim i prawach pokrewnych.

Wypowiedzi naszego prezesa możecie zobaczyć na: TUTAJ

 

O wiele bardziej obszerne pisemne opracowanie niż w wypowiedzi na żywo zostało przeslane zgodnie z wytycznymi do MKiDN.