logo_1

News

W związku z pytaniami kierowanymi do nas - Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki - DJ Union informuje, że kol Katarzyna Jabłonowska  w dniu 29 stycznia 2013 roku w Karpaczu złożyła pisemną rezygnację  i nie złożyła pisma, które miałoby tą rezygnację anulować, wycofać itp. Złożonie rezygnacji nie wymaga zatwierdzenia jej  Uchwałą Zarządu.  Jednocześnie informujemy, że aby wykonywać czynności mające na celu promocję Stowarzyszenia nie trzeba być członkiem  DJ Union.