logo_1

Do pobrania

Informacje o Konferencji 06.06.2012

pobierz

Ramowy Program Konferencji 06.06.2012

pobierz

Regulamin Kapituły Stowarzyszenia

Regulamin Kapituły Stowarzyszenia

Porozumienie współpracy klubu

Pobierz

Wykaz Utworów Druk "D" dla ZAiKS

pobierz - .doc

pobierz - .pdf

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS , działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów dyskotek

o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW MUZYCZNYCH i SŁOWNO-MUZYCZNYCH.

Wykazy stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia uzyskanego od organizatora imprezy pomiędzy twórców wkonywanych utworów. Pominięcie w wykazie wykonywanych utworów, stanowi naruszenie praw twórców, umowy licencyjnej oraz rodzi skutki prawne przewidziane w umowie. Organizatorzy swoim podpisem potwierdzają rzetelność danych w wykazach.

 

WYKAZ UTWORÓW

MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH

odtwarzanych w czasie dyskotek i innych imprez

przy muzyce mechanicznej

 

w lokalu.........................................................................................................

 

administrowanym przez................................................................................

 

w miejscowości.............................................................................................

 

w okresie od dnia.....................................do dnia..........................................

 

UWAGA: Wypełnić należy pismem drukowanym lub na maszynie

 

Raport nr ..........................

 

Wpływ zł..............................

 

Nr przelewu...........................

 

Inspektorat nr........................

 

Nr umowy.............................

 

 

 

 

Podpis i pieczątka

inspektora ZAiKS Wypełnia ZAiKS

ZAiKS D

 

Lp.

Tytuł utworu

Nazwisko i imię

kompozytora

Nazwisko i imię

autora tekstu

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... ................................................

Pieczątka organizatora podpis i pieczatka osoby wypełniającej wykaz

(w przypadku braku pieczątki- czytelny podpis)

 

Podkategorie